top of page

APIE PAPILIO PAGRINDINĘ MOKYKLĄ

PAPILIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

yra Papilio miestelyje - seniūnijos centre,  - 20 km. į pietryčius nuo rajono centro - Biržų. Greta - Rokiškio rajonas. 9,5 kilometro iki Latvijos sienos. 

 

PAPILIO MOKYKLOS ISTORIJA

 

Nedaug Lietuvoje yra mokyklų, kurios turėtų tokią ilgą savo gyvavimo istoriją. Papilio mokykla buvo įkurta 1595 metais Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės didžiojo etmono Kristupo Radvilos Perkūno lėšomis. Vėliau mokykla rūpinosi Liudvika Karolina Radvilaitė ir evangelikų reformatų parapija. Ankstyviausia rašytiniuose šaltiniuose išlikusi mokytojo pavardė yra 1623 metais Lietuvos evangelikų reformatų sinodo protokoluose paminėtas bakalauras Višnevskis. Mokiniai mokėsi tikybos, kaligrafijos, geografijos, lietuvių, lenkų, rusų kalbų, aritmetikos.

 

1864 metais mokykla buvo perduota gubernijos liaudies mokyklų direkcijai. Visų dalykų buvo mokoma rusų kalba iki 1905 metų.

 

1907 metais buvo pastatytas mūrinis mokyklos pastatas. Prasidėjus pirmajam pasauliniam karui jis buvo gerokai apardytas, bet 1915 metais čia pradėjęs mokytojauti poetas Kazys Binkis, padedamas vietinių gyventojų mokyklos pastatą sutvarkė ir jame mokytojavo 3 metus.

 

Iki 1944 metų Papilyje veikė pradžios mokykla. 1944 m. buvo įsteigta progimnazija, kuri 1948 m. perorganizuojama į gimnaziją. 1949 m. lapkričio 30 d. Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu Papilio gimnazija buvo pradėta vadinti vidurine mokykla. Joje buvo nustatytas 11 metų mokymosi laikas.

 

Dėl patalpų trūkumo 1965 m. pastatyta nauja mokykla, prie kurios 1981 metais buvo pristatytas priestatas su sporto sale, valgykla ir bendrabučiu.

 

Vykdant švietimo reformą, 2001 m. Papilio vidurinė mokykla  buvo reorganizuota į pagrindinę.

 

Papilio mokykloje yra mokęsi nemažai žmonių, kurių vardai garsūs visoje Lietuvoje: K. Binkis, A. Jakubėnas, P. Karoblis, S. Kregždė, A. Maldūnas ir daugelis kitų.

 

 

TRADICINIAI MOKYKLOS RENGINIAI

 

                    Rugsėjo 1 – osios šventė.

 

                    Rudens krosas "rašytojo K. Binkio takais"

 

                    Tarptautinė mokytojo diena.

 

                    Kalėdiniai renginiai

 

                    Valstybės atkūrimo diena.

 

                    Amatų diena

 

                    Velykiniai renginiai

 

                     Ketvirtokų diena.

 

                    Mokslo metų pabaigos šventė 1 – 5 klasėse.

 

                    Turizmo ir sporto diena.

 

                     Mokslo metų pabaigos šventė.

bottom of page