top of page

BENDRUOMENĖ

Papilio pagrindinėje mokykloje dirba 23 mokytojai. Dauguma mokytojų turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, yra atestuoti vyresniojo mokytojo bei mokytojo metodininko kategorijai. Pedagogai savo veiklą planuoja atsižvelgdami į mokyklos tikslus, nuolat kelia savo kvalifikaciją, dalyvauja vidaus audito vykdyme. Siekdami suteikti kokybišką pagrindinį išsilavinimą mokytojai sukūrė ir toliau tobulina mokymosi pasiekimų vertinimo sistemą, skatina moksleivių mokymosi motyvaciją. Mokiniai ruošiami profiliniam mokymuisi, profesijos pasirinkimui.

 

Papilio pagrindinėje mokykloje mokosi 120 mokinių. Jie lanko daugybę būrelių; visada gali pasinaudoti biblioteka, skaitykla, kompiuterių klase. Papilio pagrindinėje mokykloje yra mokinių taryba. Ją sudaro 18 mokinių iš 5 - 10 klasių. Po tris mokinius iš kiekvienos klasės, draugų nuomone tinkamiausių seniūnų, kultūros arba tvarkos komitetui sudaryti. Mokinių taryba sprendžia budėjimo, drausmės, renginių organizavimo klausimus. 

BIRŽŲ „AUŠROS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

PAPILIO PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUS

bottom of page